Tag Archives: disc

Đọc vị đối tác – Công cụ Giao tiếp hiệu quả với các nhóm DISC

Tôi mới nghe một câu chuyện nhỏ giữa bốn người thảo luận với nhau hẹn đi uống cà phê và cùng lúc đó phát hiện ra 4 tính cách của họ dựa trên công cụ nhận diện phong cách hành vi DISC. A: Cuối tuần gặp nhau uống cà phê nhé.B: OK đi luôn.X: Đi uống […]