Tag Archives: giáo dục

Giáo dục làm thay đổi thế giới

Giáo dục đó là chính là niềm đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi đã từng đặt không biết bao nhiêu câu hỏi về việc làm thế nào để mọi trẻ em Việt Nam đều được hưởng nền giáo dục tốt nhất, các con được tự do phát triển đúng năng lực, sở trường của […]