Tag Archives: nguyên tắc cái nắp

Nâng cao giới hạn lãnh đạo nhờ áp dụng Nguyên tắc cái nắp

Nguyên tắc cái nắp của John Maxwell trong lãnh đạo Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa các con đi chơi và vào cửa hàng McDonald’s, một trong những chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng nhất thế giới có ở Hà Nội. Bạn biết đấy, dù bạn có ăn ở đâu trên thế giới […]