Tag Archives: sophia nguyễn kim phương

Giáo dục làm thay đổi thế giới

Giáo dục đó là chính là niềm đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi đã từng đặt không biết bao nhiêu câu hỏi về việc làm thế nào để mọi trẻ em Việt Nam đều được hưởng nền giáo dục tốt nhất, các con được tự do phát triển đúng năng lực, sở trường của […]

3 bước tạo các mối quan hệ Networking hiệu quả

Tầm quan trọng của các mối quan hệ Tạo được networking rất quan trọng với bất kỳ ai mong muốn thành công hơn trong cuộc sống. Và hiện nay chúng ta đang sống trong một cơ chế kinh tế của các mối quan hệ ràng buộc với nhau. Nói cách khác, những gì bạn biết […]

Đọc vị đối tác – Công cụ Giao tiếp hiệu quả với các nhóm DISC

Tôi mới nghe một câu chuyện nhỏ giữa bốn người thảo luận với nhau hẹn đi uống cà phê và cùng lúc đó phát hiện ra 4 tính cách của họ dựa trên công cụ nhận diện phong cách hành vi DISC. A: Cuối tuần gặp nhau uống cà phê nhé.B: OK đi luôn.X: Đi uống […]